ทำไมต้องwabi kusa

แนวคิดในการทำวาบิคูสะนั้น ได้มาจากการสังเกตุจากธรรมชาติ เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจะลด เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะเยอะและมีการท่วม พืชน้ำหลายชนิดที่เจริญเติบโตอยู่ริมตลิ่ง เกิดน้ำท่วมพืชเหล่านั้น มีรากและต้นที่แข็งแรง ไม่แปลกใจที่ มันสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เราเลยคิดว่า วาบิคูสะนั้นตอบโจทย์เป็นอย่างมาก สำหรับการปลูกไม้น้ำ ทั้งปรับตัวได้เร็ว การปลูกที่แสนจะง่ายดาย ไม่มีการบอบช้ำจากการตัด รากที่พร้อมจะรับสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ความสำคัญของระบบราก มันเป็นปัจจัยหลักเลยก็ว่าได้ เพราะรากที่แตกแขนงและแข็งแรง จะทำให้ต้นไม้นั้นพร้อมที่จะดูดซึมสารอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต เราได้ทำมาเพื่อความสดวกสบายของท่านแล้ว

By Minaquaplant & wabi kusa