ลัดวิเจียมินิซุปเปอร์เรด ใบบก 20 กิ่ง

100 ฿

20 กิ่ง / 1 ชุด

สามารถปลูกลงน้ำได้เลย ประมาณ 1 สัปดาห์ก็แตกยอดใบน้ำแล้ว ต้นนี้เป็นใบน้ำง่ายมาก

หมวดหมู่:

รายละเอียด

20 กิ่ง / 1 ชุด

สามารถปลูกลงน้ำได้เลย ประมาณ 1 สัปดาห์ก็แตกยอดใบน้ำแล้ว ต้นนี้เป็นใบน้ำง่ายมาก